Realizujemy geodezyjne opracowania dla potrzeb eksploatacji oraz rekultywacji terenów górniczych. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie tak aby dobrać rozwiązania pomiarowe najlepiej odpowiadające oczekiwaniom Zleceniodawcy.

Posiadamy bogate doświadczenie w pracach związanych z:

  • kompleksową geodezyjną obsługą rekultywacji oraz zagospodarowania terenów pogórniczych,
  • kompleksową geodezyjną obsługą eksploatacji zwałowisk, osadników oraz kopalni odkrywkowych,
  • okresowymi pomiarami wysokościowymi hałd i zwałowisk (wyznaczanie kubatury oraz bilansu robót ziemnych),
  • geodezyjną obsługą budowy oraz modernizacji torów rozładunkowych,
  • geodezyjną obsługą budowy oraz regulacji torów podsuwnicowych,
  • geodezyjną obsługą budowy placów rozładunkowych i magazynowych.

 


Nasze opracowania wykonaliśmy między innymi dla potrzeb KWK Sośnica-Makoszowy, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Piast.

Realizujemy również pomiary geodezyjne dla potrzeb składów i hurtowni materiałów sypkich.