Dzięki połączeniu możliwości bezzałogowego statku powietrznego UAV (wielowirnikowiec – dron) z klasycznymi geodezyjnymi metodami pomiarowymi, nasza firma z powodzeniem wdrożyła nowoczesne rozwiązania fotogrametryczne dostarczające opracowania dla takich branż jak:

  • firmy geodezyjne (ortofotomapa oraz model 3D terenu),
  • biura projektowe (ortofotomapa o wysokiej rozdzielczości przedstawiające aktualne zagospodarowaniem terenu),
  • pracownie architektoniczne (model 3D obiektu),
  • pracownie archeologiczne (fotogrametryczna inwentaryzacja wykopalisk archeologicznych),
  • kopalnie oraz składy materiałów (model 3D terenu jako materiał wyjściowy do przeprowadzanie obliczeń kubatury pryzm, zwałowisk oraz wyrobisk),
  • ochrona środowiska (fotogrametryczna dokumentacja rekultywacji, skutków zjawisk przyrodniczych itp.).

 

Nasz doświadczony zespół posiada wymagane przez obowiązujące przepisy uprawnienia w dziedzinie geodezji oraz uprawnienia operatora bezzałogowego statku powietrznego UAVO (VLOS).